Ošetřování povrchů

Asfalt ochrana a ošetřování pomocí emulzí

Ochrana a ošetřování pomocí emulzí – naše společnost má k dispozici několik typů ve světě osvědčených a léty prověřených emulzí na asfaltovém základu i speciální omlazovací malténové emulze na různé typy aplikací. Všechny námi používané produkty jsou vodou ředitelné a kationycky polarizované, oživující a konzervující asfaltový povrch vozovek.

Beton ochrana a ošetřování pomocí stavebních chemikálií

Ochrana a ošetřování pomocí stavebních chemikálií – pomocí speciálních, životnímu prostředí šetrných, vodou ředěných chemikálií. Provádíme konzervaci starých i nových betonových povrchů. Jak na vodorovných tak i na svislých plochách mostů, runway-í, budov, vodních nádržích, krytých parkovištích atd. Tyto hydrofobní impregnační chemikálie na bázi mikro-krystalů zabraňují absorpci vlhka (a to i s podloží) do porézních betonových povrchů aniž by zamezili jejich přirozenému „dýchání“.