Recyklace AB za horka

Opravy lokálních poruch pomocí infra záření
Recyklace za horka na místě vychází z ekologické a logické myšlenky zachování stávajícího materiálu, kde došlo k oxidaci a zkřehnutí pojiva, které tvoří pouze 6% objemu, přičemž 94% (kamenivo) je pořád v dobrém stavu. Přináší to mnoho výhod:

 • využití stávajícího materiálu
 • eliminace odpadu
 • spoj horkého materiálu s horkým
 • bezešvá homogénní oprava
 • odstranění prašnosti a snížení hlučnosti opravy (žádné bourání)
 • dlouhá životnost v porovnání s klasickými metodami
 • možnost oprav i za mínusových teplot
 • rychlost oprav a minimální narušení provozu
 • použitelné pro srovnání nerovností povrchu
 • pro doplnění chybějícího materiálu je možnost použití horké a studené balené směsi i recyklátu

Společnost REKMA – Trading nejde jen cestou doplnění chybějícího materiálu, ale zároveň regenerací materiálu stávajícího, který již ztratil své elastické vlastnosti. Použitím regenerační emulze CRF se starému zkřehlému pojivu vrátí vlastnosti, které mělo po výrobě. Spolu s novým doplněným materiálem, tak vznikne plnohodnotná pružná oprava bez spojů, která vydrží výrazně déle než oprava klasickou metodou (oprava horkou nebo studenou balenou směsí, litým asfaltem a pod).

Celý postup je rychlý a práce je souvislá – zatímco se spravuje nahřátá porucha, infra zářiče se přesunou na další poruchu a než se oprava dokončí, je už nahřátá další porucha. Takže co 10 minut, to spravený výtluk.

CRF
Jedná se o produkt lídra amerického trhu, firmy Golden Bear Oil. Tato vodou ředitelná kationaktivní emulze penetruje do povrchu vozovky, kde obnoví původní chemické vlastnosti asfaltové směsi a vrátí vozovce již ztracenou pružnost, čímž zakonzervuje povrch před degradací, utěsní ho před vodou a navrátí mu vzhled nového povrchu. Nejvhodnější použití jsou:

 • starší vozovky bez větších poruch (vrátí povrchu elastické vlastnosti a prodlouží jeho životnost)
 • nedostatečně zhutněné povrchy při pokládce
 • jako omlazovací emulze při recyklaci za horka