Mostní závěry

Pružinové elastické mostní závěry

Pružinové elastické mostní závěry – Silent Joint RESA – příprava dilatační spáry, zařezání a vybourání na požadovanou konfiguraci. Vyčištění spáry mechanicky nebo otryskáváním. Instalace uchycovacích šroubů, vkládání kovového rámu a deflektoru, následné překrytí deflektoru separační fólií a přelití zálivkou pro vytvoření spojovací vrstvy. Postupné vyplňování prostoru vysprávkovou směsí, používáme mix kameniva a za horka aplikovanou jednosložkovou modifikovanou asfaltovou zálivku, uchycení pružin na dříve vložený kovový rám, postupné přelití zálivkou. Úplné vyplnění závěru vysprávkovou směsí, srovnání s povrchem a povrchová úprava. Tento typ pružinového elastického mostního závěru je schopný absorbovat pohyby do +/- 50mm.

Asfalt / Elastické mostní závěry

Elastické mostní závěry – příprava dilatační spáry, zařezání a vybourání na požadovanou konfiguraci. Vyčištění spáry stlačeným vzduchem, mechanickým očištěním nebo otryskáváním a aplikace penetračního nátěru. Vkládání polypropylenového těsnícího provazce Backer Rod a kovového deflektoru. Vytvoření spojovací vrstvy „vaničky“ čistým pojivem. Postupné vyplňování prostoru vysprávkovou směsí. Používáme mix kameniva a za horka aplikovanou jednosložkovou modifikovanou asfaltovou zálivku firmy CRAFCO (černá barva) (PLS 34202).

Materiál má dlouhou životnost, vysokou pružnost a odolnost vůči vyjíždění kolejí. V případě potřeby/požadavků investora lze udělat i povrchovou protismykovou úpravu, zapracováním kvalitního jemného kameniva (bauxit). Tento typ elastického mostního závěru je schopný absorbovat pohyby do +/- 25mm. Od roku 2011 vlastníme také patent na výrobu pružinového elastického mostního závěru (při delších mostech absorbuje větší pohyby do +/- 50mm).

Beton / Elastické mostní závěry

Elastické mostní závěry – příprava dilatační spáry, zařezání a vybourání na požadovanou konfiguraci. Vyčištění spáry stlačeným vzduchem, mechanickým očištěním nebo otryskáváním a aplikace penetračního nátěru. Vkládání polypropylenového těsnícího provazce Backer Rod a kovového deflektoru. Vytvoření spojovací vrstvy „vaničky“ čistým pojivem. Postupné vyplňování prostoru vysprávkovou směsí.

Používáme mix kameniva a za horka aplikovanou jednosložkovou modifikovanou asfaltovou zálivku firmy CRAFCO (černá barva) (PLS 34202), nebo jednosložkovou za horka aplikovanou vysprávkovou hmotu (šedé barvy podobné betonu) (TC 34952 / TC 34953) na bázi pryskyřice. Oba materiály mají dlouhou životnost, vysokou pružnost a odolnost vůči vyjíždění kolejí. V případě potřeby/požadavků investora lze udělat i povrchovou protismykovou úpravu, zapracováním kvalitního jemného kameniva (bauxit).

Tento typ elastického mostního závěru je schopný absorbovat pohyby do +/- 25mm. Od roku 2011 vlastníme také patent na výrobu pružinového elastického mostního závěru (při delších mostech absorbuje větší pohyby do +/- 50mm).