Recyklátor asfaltu T-2

Recyklátory asfaltu jsou stroje, které zpracují a připraví k opětovnému použití vybourané a vyfrézované živičné vrstvy silnic, které lze získat za nízkou cenu, či úplně zdarma - za odvoz. Při použití recyklátorů dochází k velmi výrazným úsporám, ve srovnání s aplikací nové obalované směsi. Materiál je v recyklátorech tepelně a mechanicky zpracován. Poté je při teplotě 150 - 180 (°C) připraven pro aplikaci. Je vhodný na opravy výtluků, ale i na výstavbu nových silnic a zpevněných ploch. S velkou výhodou se recyklátory používají při opravě vozovek po pokládce kabelů či jiných vedení. Vyřezané kusy živice se na místě znovu použijí. Velice vhodné je použití recyklátorů i pro výstavbu povrchů chodníků, vjezdů a cyklistických stezek.

Přejít nahoru